Car loan linked to car insurance – confusing new buyers

As in the case of mortgages or any other loan, when you apply for financing to pay for your car you get insurance proposals of all kinds.

For example, with any loan or credit the entity, be it the bank or any other credit company, will surely offer you life insurance linked to the loan. In the case of loans to buy a car, many banks will also offer you to buy insurance with them.

Before proceeding, remember that it is not obligatory to contract any type of insurance other than the basic third party insurance and that, under no circumstances, the life insurance linked to the payment of the loan is not obligatory.

Also do not forget that you can hire insurance with whomever you want and cannot refuse the operation for not taking out insurance, whatever it may be.

Do not get confused:

It is common for the entity to which you apply for financing to offer you a lower interest rate on the loan if you hire car insurance with them.

This discount may seem interesting, although you have to assess many aspects to decide if, comparing all the factors, it really compensates the savings on the loan or, although it is more expensive to pay, in the end, it compensates by comparing insurance with insurance companies.

In the first place, there are more options than those of the lender to contract payment protection insurance with the loan. Even if it takes a little time, it is worth reviewing how much it costs to secure a loan with an independent entity and, in case you get a discount for contracting payment protection insurance, compare the actual savings.

Read more about how financing the car affects the insurance here.

รีไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซต์ สิ่งที่คุณไม่ควรทำ

สวัสดีครับ ยังคงจำผมได้ใช่มั้ย จากความเดิมตอนที่แล้ว ที่จู่ ๆ ก็มีเพื่อนสมัยเรียน ป.ตรี ทักมาหาผมในช่วงกลางดึก เพราะว่าเพื่อนผมคนนั้น เขากำลังมีปัญหา “เรื่องเงิน” เงินที่เขาต้องการยืม 3000 บาท จากผมนั่นแหล่ะครับ

จากที่ผมเคยทิ้งท้ายไว้จากตอนที่แล้วเรื่อง การ รีไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์/รถยนต์ และเรื่อง pico finance ผมได้ลองหาข้อมูลในเน็ต และเว็บต่าง ๆ เลยได้ข้อมูลโดยสรุป ตามนี้นะครับ

การรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์/รถยนต์

 • มันคืออะไร?
 • แล้วทำไปเพื่ออะไร?
 • ถ้าสนใจ ต้องทำแบบไหน?
 • ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง?
 • คนค้ำประกันหล่ะ ถ้าไม่มี ต้องใช้อะไรเป็นหลักประกัน?

เอาหล่ะครับ มาเริ่มหาคำตอบกับคำถามแรกกันได้เลย

 1. การรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์/รถยนต์ แท้จริงแล้ว มันคืออะไรกันแน่???

การรีไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นั้น ล้วนเป็นการที่เรามีความประสงค์ หรือ ต้องการ ที่จะนำเอารถมอเตอร์ไซค์/รถยนต์ ที่เรานั้นครอบครองอยู่ มาแปรเปลี่ยนให้กลายเป็น “ทรัพย์สิน” หรือ “เงิน” นั่นเอง  แต่ว่า เป็นเงินที่ทางเจ้าหนี้ หรือ ผู้ให้กู้ยืม ต้องทำสัญญาการจ่าย-ชำระหนี้ กับลูกหนี้ หรือ ผู้ทำเรื่องขอกู้นั่นเอง โดยในสัญญาต้องมีการระบุไว้ชัดเจน ว่า วงเงินกู้จำนวน …….. บาท  ชำระ …….. บาท/ เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ย คิดเป็นร้อยละ …….. / 1ปี หรือ ร้อยละ …….. บาท ต่อ เดือน

 • การรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์/รถยนต์ เราทำไปเพื่ออะไร???

แน่นอนครับ การรีไฟแนนซ์อย่างที่กล่าวไว้ในข้อ 1 มันคือการที่เรา นำเอายานพาหนะที่เรามีอยู่ มาแปลงเป็น “ทรัพย์สิน” นั่นเอง แต่ต้องแปลงเป็นทรัพย์สินไว้เพื่อการลงทุน หรือ เพื่อเป็นทรัพย์สินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับ ไม่ควรเอาไปผลาญเล่น เพราะถึงยามจำเป็น เงินในส่วนนี้ สามารถยื้อชีวิตของเราไว้ได้นะครับ

 • ถ้าหากเราสนใจ แล้วเราต้องทำแบบไหน???

ก่อนอื่นเลย ที่เราจะทำเรื่องรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ตาม เราต้องทำการตรวจเช็คสภาพรถที่ ตรอ. (ตรวจรถเอกชน) เสียก่อน เพราะว่ารถที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพ รถคันดังกล่าวจะไม่สามารถทำการรีไฟแนนซ์ได้ หรือ อาจจะรีไฟแนนซ์ได้ แต่ว่าไม่สามารถรับเงินได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควร เพราะว่า รถของเราจะถูกประเมิณราคาได้ต่ำกว่ามาตรฐานนั่นเอง

 • ถ้าหากเราทำการตรวจสภาพรถแล้ว ต่อไป เราต้องเตรียมอะไรบ้าง???

ในข้อนี้ ตอบได้เลยว่า ต้องเตรียมเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของรถของผู้กู้(ตัวเรานั่นเอง) นั่นก็คือ “เล่มทะเบียนรถฯ” และเอกสารที่ยืนยันว่า รถเรานั้นผ่านการตรวจสภาพโดย ตรอ. และทำการต่อ พ.ร.บ. เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องผู้ค้ำประกัน อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละไฟแนนซ์ ว่า ในวงเงินที่เราต้องการกู้ ต้องใช้ผู้ค้ำประกันหรือไม่ ถ้าใช้ ต้องใช้คนค้ำประกันกี่คน แล้วคุณสมบัติของผู้กู้และผู้ค้ำประกันนั้นต้องมีคุณสมบัติเช่นไรบ้าง

 • ถ้าเราไม่มีคนค้ำประกัน แล้วเราต้องเอาอะไรหล่ะ มาค้ำประกัน??

ที่แน่นอนที่สุดคือ “รถของเรา” (ไม่ได้กวนนะครับ ถ้าไม่เอารถเรา แล้วจะเอารถใครมาเป็นหลักประกัน) ส่วนถ้าหากว่าในเรื่องของคนค้ำประกัน ถ้าเราหาไม่ได้จริง ๆ เราควรติดต่อสอบถามกับไฟแนนซ์ที่เราต้องการกู้ เพื่อร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสม อาจจะเป็นการลดวงเงินกู้ให้ต่ำลง เพื่อที่จะไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือ ทำเรื่องเดินสเตจเม้นท์ของธนาคารมาเป็นหลักค้ำประกันทางการเงินอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันประกอบในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ในแต่ละเดือนของเรา ว่าเรามีเงินเข้า-ออก คงเหลือเท่าไหร่ในแต่ละเดือน   

เพิ่มเติมนะครับ อย่าลืมว่า ในการที่เราเดินไปขอกู้ ขอรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์/รถยนต์ ทางไฟแนนซ์หรือตัวแทนสถาบันทางการเงิน เขาจะมีการสัมภาษณ์เราด้วยเล็กน้อย แต่ว่าบทสัมภาษณ์นั้น มีผลต่อการอนุมัติการกู้ยืมนะครับ อย่าพลาดกันเลยทีเดียวล่ะ ลองมาดูคำถามยอดฮิตของการรีไฟแนน์กันเลยครับ

 • ทำไมถึงอยากรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ ?
 • เงินที่ได้มา ต้องการเอาไปลงทุน หรือ นำไปใช้ในส่วนไหน ?
 • ในแต่ละเดือน มีค่าใช้จ่าย/หนี้สินอย่างอื่นหรือไม่ ถ้ามี เดือนละเท่าไหร่ ?
 • รถมอเตอร์ไซค์ที่ท่านนำมารีไฟแนนซ์ ปกติแล้ว เปลี่ยนน้ำมันเครื่องปีละกี่ครั้ง ?
 • ในรอบ 2–3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยประสบอุบัติเหตุทางถนนหรือไม่ ?
 • คุณคิดว่า ตัวคุณเองมีคุณสมบัติพร้อมที่จะรีไฟแนนรถมอเตอร์ไซค์/รถยนต์หรือไม่ ?
 • ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยอาจจะสูงนะ คุณพร้อมหรือเปล่าที่จะทำสัญญา ?

และสิ่งที่สำคัญ อย่าลืมศึกษาข้อมูลของไฟแนนซ์หรือสถาบันทางการเงิน ที่เราจะทำการนำรถของเราไปทำการรีไฟแนนซ์ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ หรือ รีไฟแนนซ์รถยนต์ เพราะแต่ละที่ มักมีข้อเสนอที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้ขอกู้ ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ส่วนในเรื่อง Pico finance ผมต้องขอยกไปเป็นบทความหน้า เกรงว่าถ้าเล่าต่อ จะยาววววววว ไม่รู้จบ

และสุดท้ายนี้ อยากจะฝากทุก ๆ ท่านในที่แห่งนี้

“ข้อมูล คือสินทรัพย์อันล้ำค่า ถ้าหากผ่านการกลั่นกรองเอาของเสียออก และเอาใจความสำคัญ มาเจียรนัย” รีไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซต์ใน www.sabaikrapao.com